F
A
N
T
A
Z
I
U
M
(dříve Houbový Park)
F
A
N
T
A
Z
I
U
M
(dříve Houbový Park)

Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů Fantazium včetně parků a zahrad.

Návštěvník je povinen vstupovat do interiérů Fantazium (pokladna, prodejna suvenýrů, museum apod.) výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála, štít na obličej apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu. V areálu (zahrada, park, nádvoří apod.) je nošení roušek dobrovolné.

Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.

Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.

Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců Fantazium, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy Fantazium.